content top

Безоплатні консультації
Безоплатні консультації

Студенти - консультанти Юридичної клініки надають безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення, тим самим забезпечуючи доступ представників соціально-вразливих груп суспільства до якісної та кваліфікованої правової допомоги. Консультування здійснюється в межах надання первинної правової допомоги і надається з усіх галузей права, окрім кримінального. 


Стаття 59 Конституції України гарантує право на правову допомогу кожному громадянину України. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.


Парламентська Асамблея Ради Європи неодноразово закликала органи влади України покращити доступ до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги у відповідності зі стандартами Ради Європи та практикою Європейського Суду з прав людини.


З метою забезпечення виконання Україною зобов’язань щодо утворення ефективної системи безоплатної правової допомоги, визначених у Резолюції № 1466 (2005) «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» від 5.10.2005р. та Висновку № 190 (1995) щодо заявки України на вступ до Ради Європи від 26.09.1995 р., Наказом Міністерства юстиції України від 24.01.2006 р. № 58/7 «Про заходи щодо реформування безоплатної правової допомоги» було створено Раду з координації реформи безоплатної правової допомоги.


До позитивних результатів діяльності Міністерства юстиції та його Ради з координації реформи безоплатної правової допомоги на сьогоднішній день слід віднести:


- було розроблено Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні, яку було схвалено Указом Президента України від 9 червня 2006 року;


- розпочато реалізацію пілотних проектів щодо створення експериментальних центрів з надання безоплатної правової допомоги;


- розроблено разом із представниками Міністерства освіти і науки, Міжнародного фонду «Відродження» та Асоціації юридичних клінік у складі Міжвідомчої робочої групи проекту Типового положення «Про юридичну клініку вищого навчального закладу України», яке було затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2006 року за № 592. Даний документ врегулював статус юридичних клінік та уніфікував підходи до їх діяльності;


- розроблено Закон «Про безоплатну правову допомогу», який був закріплений на законодавчому рівні 08.07.2011 р.


В межах Закону «Про безоплатну правову допомогу», Типового положення «Про юридичну клініку вищого навчального закладу України» та Положення «Про юридичну клініку Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» і здійснює свою діяльність Юридична клініка Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого.


Консультанти Юридичної клініки надають правові послуги виключно в межах первинної правової допомоги, визначення якої міститься в Законі України «Про безоплатну правову допомогу». Як вже було зазначено консультування здійснюється з усіх галузей права окрім кримінального. Правові послуги надаються студентами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого виключно на безоплатній основі, чим забезпечується реалізація конституційного права громадян на безоплатну правову допомогу.

Догори content top