content top

Практика студентів
Практика студентів


Юридична клініка є базою для практичного навчання студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. А тому студенти-консультанти, приймаючи участь в її діяльності набувають навички професійної діяльності, навчаються застосовувати теоретичні знання на практиці, здобувають досвід роботи в юридичній сфері, що є першочерговим для кваліфікованого спеціаліста-правника.

Крім того на базі Юридичної клініки розробляється низка програм з працевлаштування кращих студентів як в центральних та місцевих органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах, організаціях так і в юридичних фірмах всіх рівнів.

Сучасна система освіти більше зосереджується на теоретичній підготовці, а, на нашу думку, теорія і практика мають вивчатися у рівних пропорціях. Під час вивчення теорії студенти пізнають основи права, а на практиці вчаться застосовувати їх. Для того щоб студент міг реалізувати свої знання, застосувати їх на практиці, існує певна форма діяльності: надання консультацій, юридичної допомоги фізичним особам (у нашому випадку – соціально незахищеним, малозабезпеченим громадянам). Перехід до Болонської системи освіти ще раз підкреслює необхідність і важливість практичної діяльності: багато часу, який можна використати на поглиблення як теоретичних, так і практичних знань, втрачатиметься на самостійну підготовку.

На юридичних факультетах багатьох країн світу викладання правової теорії в аудиторіях поєднують з «клінічною освітою», центром розвитку якої є юридичні клініки. На сучасному етапі впровадження в Україні Болонського процесу особливе значення має перегляд національної системи вищої освіти відповідно до європейських стандартів.

Як зазначають науковці, існують різні засоби професійно спрямованого навчання, котрі дозволяють моделювати елементи професійної діяльності юриста. До них можна зарахувати: навчальні судові процеси, ділові ігри, участь у роботі юридичних клінік, консультування, ведення інтерв’ю та переговорів, розв’язання задач, дослідження фактів, організації правової роботи тощо. В процесі клінічної освіти використовуються усі з зазначених засобів практичного навчання, що підкреслює неабияку його важливість.

Юридична клініка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має ряд стратегічних програм по працевлаштуванню, завдяки яким кращі з консультантів матимуть змогу працевлаштуватися відповідно до своїх потреб, вмінь і навичок ще із студентської лави.  

Догори content top