content top

Правоосвітня діяльність
Правоосвітня діяльність

Студенти - консультанти в межах діяльності Юридичної клініки займаються правоосвітньою та правовиховною діяльністю. З метою реалізації покладених на них завдань, студенти - консультанти регулярно проводять виїзні лекції на правову тематику для школярів, студентів, соціально-незахищених категорій населення, осіб, що відбувають порарання в місцях позбавлення волі тощо, займаються розробкою та розповсюдженням правоосвітніх методичних матеріалів (буклетів, пам’яток тощо).

 У 60-х роках XX ст. американська асоціація юристів (орган, відповідальний за здійснення нагляду за акредитацією юридичних навчальних закладів) запропонував американським школам права розглядати клінічну освіту у формі Street Law – вуличне право. Програма Street Law – це клініка з відсутністю живого клієнта, себто така, що спрямована на навчання широких верств населення. Тобто Street Law є програмою правоосвітньої діяльності юридичних клінік.

 

Правоосвітня діяльність – це комплекс освітніх та правовиховних заходів, метою яких є підвищення і поглиблення знань з правознавчих навчальних дисциплін, та подальше використання правових знань для моделювання бажаної для держави схеми поведінки.

 

Основні завдання правоосвітньої діяльності:

- підвищення і поглиблення знань населення з правознавчих дисциплін;
- формування правової культури громадян;
- виховання громадян у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
- виховання громадян у дусі нетерпимого ставлення до антисуспільних проявів.

   

  Правоосвітньою діяльністю в межах Юридичної клініки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (надалі – Юридична клініка) замається правоосвітній сектор. Цей сектор координує зусилля всіх консультантів в процесі правоосвітньої та правовиховної діяльності.

   

  Найпоширенішими формами діяльності правоосвітнього сектору Юридичної клініки є:

  - організація та проведення правоосвітніх та правовиховних лекцій для неповнолітніх;
  - організація конференцій, «круглих столів», форумів, семінарів, тренінгів, зустрічей, спрямованих на підвищення рівня правових знань громадян, в тому числі студентів-консультантів та помічників студентів-консультантів Юридичної клініки;
  - розробка та поширення правоосвітніх методичних матеріалів, в першу чергу буклетів та пам’яток;
  - підтримка правоосвітніх програм та проектів державних та громадських організацій.

    

   В процесі реалізації своїх завдань правоосвітній сектор Юридичної клініки тісно співпрацює з Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

   Правоосвітня діяльність є невід’ємним атрибутом Юридичної клініки і чи не найважливішим її завданням, оскільки Юридична клініка виступає певним правовим посередником між правовою допомогою та обізнаністю і громадськістю.

   Догори content top