content top

Про юридичну клініку

Про юридичну клініку

 

 Юридична клініка є структурним підрозділом Національного  юридичного університету  імені Ярослава Мудрого (надалі - Університет) і була створена як база для практичного навчання і проведення навчальної практики студентів старших курсів.

 
У своїй діяльності Юридична клініка керується законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 8 липня 2011 року, Статутом Національного Університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», наказом Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового положення про юридичну клініку  вищого  навчального закладу України” №592 від 3 серпня 2006 р. та Положенням "Про юридичну клініку Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого», затвердженим наказом ректора Університету.
 
Принципи діяльності  Юридичної клініки:  
- поваги до права, справедливості, людської гідності; 
- гуманізму;
- законності та верховенства права;
- об'єктивності;
- безоплатності надання правової допомоги;
- конфіденційності;
- компетентності та добросовісності.
Догори content top