content top

Складання документів
Складання документів

В межах надання первинної правової допомоги студенти-консультанти Юридичної клініки допомагають в складанні різноманітних документів правового характеру. До них відносяться: заяви, скарги, клопотання, запити в органи державної влади та місцевого самоврядування, до фізичних та юридичних осіб.


В межах діяльності Юридичної клініки, консультанти не займаються складанням документів процесуального характеру, в тому числі позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, та інших процесуальних документів.


Консультанти Юридичної клініки Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого надають правові послуги виключно в межах первинної правової допомоги.


Законом України «Про безоплатну правову допомогу» до первинної правової допомоги віднесено складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, окрім документів процесуального характеру.


До документів правового характеру відносяться:


1. типові проекти договорів купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг, оренди або іншого договору;


2. разові звернення, заяви, скарги, клопотання, листи, відповіді або інші документи правового характеру;


3. запити до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших державних інституцій.


До документів процесуального характеру відносяться:


1. позовні заяви;


2. апеляційні чи касаційні скарги;


3. претензії та відповіді на них;


4. заперечення на ухвали судді тощо.

Догори content top