Чи є відмова у прийомі до навчального закладу без медичної довідки про щеплення правомірною?

 Дуже часто, на жаль, батьки зустрічаються з проблемою вступу їх дітей навчальних закладів з причини відсутності необхідних документів. Здебільшого це починається ще з вступу до ДНЗ. Але варто зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад " прийом дітей до ДНЗ здійснюється завідувачем упродовж календарного року на підставі: 

1) заяви батьків або осіб, які їх замінюють; 
2) медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;
3) довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
4) свідоцтва про народження дитини.

Для прийому дітей до ДНЗ (групи) компенсуючого* типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.Отже, за наявності усіх перелічених документів завідувач зобов’язаний прийняти дитину. 

Що ж стосується необхідності подання довідки про наявність профілактичних щеплень, то відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» №1/9-389 від 25.05.2011, а також низки законів перелічених раніше – нікому не може бути відмовлено у наданні освіти, а держава повинна створити усі умови для реалізації цієї можливості.
А говорячи про питання влаштування дітей до ДНЗ, батьки котрих відмовились від щеплень, то право вступу дитини до ДНЗ вирішує лікарсько-консультативна комісія, бо це належить до компетенції сфери охорони здоров’я. І в кінці-кінців за умови відмови батьків від щеплень копія такої відмови подається до ДНЗ.

Говорячи про вступ до школи варто зауважити, що перелік є трохи інакшим:

1) заява батьків; 
2) копія свідоцтва про народження дитини; 
3) медична довідка встановленого зразка ;
4) особиста справа (крім дітей, які надходять в перший клас);
5) у навчальний заклад III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

Але і при вступі до ДНЗ і при зарахуванні у перший клас батьки мають повне право на відмову від щеплень.

Адже ряд законів України, а в першу чергу Конституція України, надають кожній людині безумовне право на освіту. Так статтею 3 Закону України «Про освіту» передбачається: « Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси,національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин». Крім того у шостій статті цього ж Закону зазначається, що одними з основних принципів освіти в Україні є:

1) доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; 
2) рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку. 

Законом України «Про охорону дитинства» також передбачається надання права дитині на освіту(ст. 19). Крім того, звертаючись до ЗУ «Про загальну середню освіту» та « Про дошкільну освіту» бачимо, що законодавством України передбачене забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти, а також доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою освіти. Але не варто забувати, що ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» – забороняє нещепленим дітям відвідувати дитячі установи («дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється»). Та існування необхідності проведення вакцинації не може позбавити права на доступність освіти. У Конституції України, яка, як відомо, має найвищу юридичну силу, якраз і передбачено, що, кожен має право на освіту: «Повна загальна середня освіта є обов’язковою, держава забезпечує доступність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах»(ст.53 ). Отже за умов незгоди керівників навчального закладу на допуск дитини до навчання батьки мають право звернутися до суду керуючись нормами передбаченими у Конституції України, та постановиою Пленуму Верховного Суду «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.1996

Отже, згідно з усим вищесказаним доречно зауважити, що відмова у допуску до навчання не є правомірною і батьки мають право відстоювати свої права і прав своїх дітей, що підтверджує наведена низка законів України.
 
*Важливо знати, що дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) створюються для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Головна мета дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу - зміцнення здоров'я, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.


Автор консультації: Васильєва Вікторія
Консультація актуальна на дату: 17.10.2013
Кількість переглядів: 951
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (3): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: вакцинация в Украине, вакцинация, отказ от вакцинации, вакцинация детей

Коментарів нема