Влітку 2015 року відбувся початок реформування структури Міністерства Внутрішніх Справ, а саме створення Національної поліції України. 02.07.2015 було прийнято Закон України «Про Національну поліцію», яка вже почала працювати в Києві, Львові, Одесі та Харкові. В чому же принципова відмінність старої міліції від нової поліції? Для цього ми проаналізували законодавство та визначили основні розбіжності.

     Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.  Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. До основних завдань поліції належать:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

         До вирішальних факторів відмінності поліції від міліції належать:

      По - перше, відбір до поліції відбувається на конкурсній основі, для того щоб стати поліцейським, потрібно досягти 18 років, мати повну середню освіту та володіти українською мовою. Далі громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, з метою визначення стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності і тестування на поліграфі. В міліції конкурсного відбору немає, а особи, які відповідають аналогічним вимогам, що проходять поліцейські, приймаються на службу на контрактній основі.

         По – друге, щодо обов’язків поліцейського, то їх стало декілька менше, ніж було передбачено у старому Законі, але з’явились нові повноваження, які більш спрямовані на превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Визначено менше процесуальних обов’язків, а більше повноважень, що забезпечують захист життя та здоров’я громадян, контроль дорожнього руху, а також здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення.

         По – третє, поліцейські отримали чітко визначений перелік заходів які здійснюються для охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх порушення, до таких превентивних заходів, відповідно до ст. 31 ЗУ «Про Національну поліцію» належать:

1) перевірка документів особи;

2) опитування особи;

3) поверхнева перевірка і огляд;

4) зупинення транспортного засобу;

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи;

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;

11) поліцейське піклування.

         Звісно, що під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

         Щодо застосування спеціальних засобів, то в ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію» дуже детально описано, який з спеціальних засобів в якому саме випадку дозволено використовувати. Права поліцейського у використанні вогнепальної зброї не змінились, але додані пункти, які визначають випадки, коли допускається застосування вогнепальної зброї без попередження.

         Щодо перехідних положень ЗУ «Про Національну поліцію», то загальною датою набрання чинності є 07.11.2015 року за винятком окремих положень та окрім Києва, Львова та Одеси, в яких Закон вже набрав чинності. В Харкові де-юре даний Закон ще в силу не вступив, але де-факто 26.09.2015 поліцейські прийняли присягу і вже забезпечують публічну безпеку та громадський порядок на благо міста і всіх харків’ян.


Автор консультації: Луговий Кирило Олександрович
Консультація актуальна на дату: 01.10.2015
Кількість переглядів: 925
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (5): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема