Норми сімейного законодавства, які визначають умови і судовий порядок усиновлення, спрямовані на те, щоб у результаті його здійснення дитина опинилася в сім’ї, де мають бути створені усі необхідні для її повноцінного розвитку умови. Водночас усиновлення відповідає й інтересам усиновлювачів. Адже воно дає можливість людям, які не мають своїх дітей, задовольнити природне почуття батьківської любові й створити повноцінну сім’ю.

      Справа усиновлення є надзвичайно важливою та суспільно значущою, оскільки діти, які є сиротами чи позбавлені батьківського піклування, як правило, не мають законних представників і їх інтереси може захистити лише держава в особі своїх органів. Більше того, встановлення усиновлення є фактичним вирішенням долі дитини.

      Згідно з законом,  усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя (ст.207 Сімейного Кодексу України). Тому закон надає дуже важливого значення юридичному оформленню усиновлення, закріплюючи правило, відповідно до я кого воно має здійснюватися не тільки за заявою особи, яка бажає усиновити дитину, а й на підставі рішення суду. Компетентний орган не  приймає  рішення  про  усиновлення, якщо  не  є  переконаним,  що  усиновлення  відповідатиме найвищим інтересам дитини. У кожному випадку  компетентний  орган  приділяє  особливу увагу   важливості   того,   що   усиновлення   забезпечує  дитину стабільними та гармонійними домашніми умовами (ч 2, ст.4 Європейської конвенції про усиновлення дітей).

       Усиновленою може бути дитина, або ж,  у виняткових випадках, суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування.

   Крім того, у Сімейному Кодексі чітко визначено хто може бути усиновлювачем. Отож, усиновлювачем дитини може бути:

 • дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
 • особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років, а у разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років;
 • подружжя;

    Усиновлювачами не можуть бути:

 • особи однієї статі;
 • особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину.(Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини);
 • якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Відповідно, якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі.(Але, якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини); Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується. (ст.211 Сімейного кодексу України)

     До осіб, що не можуть бути усиновлювачами належать особи, які:

 • обмежені у дієздатності;
 • визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

та інше (повний перелік осіб наведений у ст.212 СК України).

      Законодавством врегульовано всі можливі випадки та обставини, котрі можуть трапитися, або ж мають місце в соціумі, в тому числі, якщо вони є курйозними чи нестандартними. Так, важливим моментом є порядок усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку, яка була підкинута чи знайдена. Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку.Крім того, дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена після спливу двох місяців з часу її знайдення.

      Іншим, поширеним випадком, є питання усиновлення братів та сестер. Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні.Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат та сестра мають право знати про нове місце її проживання.

   Суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема:стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини;мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною;ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити (ст. 224 СК України).

      При дотриманні всіх умов, встановлених СК України, здатності особи, яка бажає усиновити дитину, забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя дитини суд постановляє рішення, яким оголошує цю особу усиновлювачем дитини. Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

       Важливу роль відіграє таємниця усиновлення. Це дає змогу дитині у повній мірі відчувати себе членом сім’ї, перш за все, на психологічному рівні. Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття. Усиновлювач має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам (ст.227 СК України).

         Таким чином, кожному з нас варто замислитися над таким важливим питанням як усиновлення, і, можливо, саме цей шлях стане щасливою альтернативою як для осіб, котрі, на жаль, не можуть мати своїх дітей, так і для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування.

     Варто зауважити, що наведений вище матеріал не є вичерпним. Питання усиновлення та його правове регулювання є досить широким та багатогранним. Детально з аспектами правового регулювання процесу усиновлення можна ознайомитися в Сімейному Кодексі України ( Розділ 4, Глава 18), Європейській конвенції  про усиновлення дітей, Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення.


Автор консультації: Андрига Д.
Консультація актуальна на дату: 15.05.2015
Кількість переглядів: 583
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (2): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: усиновлювач, Усиновлення, захист дітей, діти, СКУ

Коментарів нема