Згідно з положенням ч.3 ст.63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон), усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. При застосуванні цієї норми виникла неоднозначна практика. Так, одними судами перелік нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, введення яких дає право на перерахунок зазначених пенсій, визначався вичерпним та обмежувався згаданими в законі надбавками, доплатам та підвищеннями. Разом з тим, інші суди, вирішуючи подібні питання, приходили до висновку, що вказаний перелік не є вичерпним і до нього може належати будь-який новий щомісячний додатковий вид грошового забезпечення, що містить такі ж ознаки, як і передбачені в Законі надбавки, доплати та підвищення.

 

     Своїм рішенням (з повним текстом рішення можна ознайомитися за посиланням) Конституційний Суд України вирішив, що положення першого речення ч.3 ст.63 Закону в аспекті порушених у конституційному зверненні питань необхідно розуміти так, що до встановлених виключно законами України нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, на підставі введення яких усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку, належать лише надбавки, доплати, підвищення.

 

     Конституційний Суд України наголошує, що виключно Верховна Рада України шляхом прийняття законів визначає види грошового забезпечення для обчислення та перерахунку пенсій військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом, а Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення права осіб на пенсійне забезпечення, керуючись Конституцією та законами України. Отже, на думку Конституційного Суду України, перелік щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, введення яких є підставою для перерахунку пенсій зазначених категорій осіб, визначається виключно законами України. Граматичний аналіз положень першого речення ч.3 ст.63 Закону дає підстави стверджувати, що слова "надбавок, доплат, підвищень" є вставленою конструкцією словосполучення "нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення", яка вказує на те, що такими видами є лише надбавки, доплати, підвищення.

 

     З огляду на наведене Конституційний Суд України дійшов висновку, що додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, які враховуються при перерахунку пенсій, визначаються виключно законами України, а встановлений у положеннях першого речення ч.3 ст.63 Закону перелік нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, який включає надбавки, доплати, підвищення, є вичерпним.

 

     Відповідно до ч.2 ст.150 Конституції України, рішення Конституційного Суду України є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені, а тому суди та інші органи державної влади зобов'язані враховувати позицію Конституційного Суду України при застосуванні конкретних правових норм.


Автор консультації: Червяков В. С.
Дата надання консультації: 22.02.2015
Кількість переглядів: 542
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема