Так, звісно Ви маєте право на компенсацію! Відповідно до ст. 72 Кодексу законів про працю України робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
  Відповідно до ст. 107 Кодексу законів про працю України робота у святковий та неробочий день оплачується у подвійному розмiрi: 
1) вiдрядникам — за подвiйними вiдрядними розцiнками; 
2) працiвникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, — у розмiрi подвiйної годинної або денної ставки;
3) працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, — у розмiрi одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий i неробочий день провадилася у межах мiсячної норми робочого часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад мiсячну норму. Оплата у зазначеному розмiрi провадиться за години, фактично вiдпрацьованi у святковий i неробочий день.
  Враховуючи положення п. 24 постанови Пленуму Верховного суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 06.11.1992 р. самовільне використання відгулу дає право на звільнення працівника за прогул відповідно до п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України,  отже вихідний треба узгоджувати із власником або уповноваженим ним органом.Консультацію підготовлено консультантом Юридичної клініки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"  Артемом Прихорчуком


Автор консультації: Прихорчук Артем
Консультація актуальна на дату: 07.12.2012
Кількість переглядів: 713
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

1

  • maluita_yaroslav

    Окрім цього, в даному аспекті необхідно звернути увагу на Лист Міністерства соціальної політики України від 19.09.2012 р. №321/13/133-12 "Про компенсацію за роботу у вихідний день". У даному документі міститься узагальнення  процедури отримання компенсації, а також даються відповіді на інші важливі питання  правової процедури реалізації цього інституту трудових правовідносин.

    0   Спам