Відповідно до ст. 74 Кодексу законів про працю та ст. 2 Закону "Про відпустки" громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, мають право на щорічні (основну та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи відповідно до ст. 79 Кодексу законів про працю та ст. 10 Закону "Про відпустки" надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть надаватися працівникові в будь-який час відповідного робочого року.
Роботодавець може відмовити у наданні щорічної основної відпустки у повному обсязі лише у разі, коли працівник безперервно відпрацював на підприємстві менше ніж шість місяців. Тоді тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.
  У ч. 7 ст. 10 Закону "Про відпустки" передбачено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються, наприклад:
 1. жінкам - перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
 2. інвалідам;
 3. особам віком до вісімнадцяти років;
 4. чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 5. особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;
 6. сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
 7. працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
 8. працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошову компенсацію;
 9. працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
 10. батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 11. в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
  Якщо Ви працюєте на підприємстві більше шести місяців, то відмова роботодавця у наданні щорічної відпустки в повному обсязі буде неправомірною. Якщо ж Ви належите до будь-якої з вищенаведених категорій осіб, Вам також повинні надати відпустку у повному обсязі навіть до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи.

  Консультацію підготовлено консультантом Юридичної клініки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"  Артемом Прихорчуком


Автор консультації: Прихорчук Артем
Консультація актуальна на дату: 07.12.2012
Кількість переглядів: 1955
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема