Пунктом 1  частини  першої  статті  40  Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачена  можливість  звільнення  працівника   за   ініціативою власника  чи уповноваженого  ним  органу  у  зв'язку зі змінами в організації  виробництва  і  праці,  в  тому   числі   ліквідації, реорганізації,   банкрутства  або  перепрофілювання  підприємства, установи,   організації,   скорочення   чисельності   або   штату працівників.

В інтересах охорони материнства та дитинства не допускається звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — у порядку і випадках, передбачених частиною шостою ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (частина третя ст. 184 КЗпП). Ці гарантії, відповідно до статті 186-1 КЗпП, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників).

Відповідно до п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України N 9  «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92, одинокою матір’ю слід вважати «..жінку, яка не  перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено  в установленому порядку за вказівкою матері,  вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину  сама». Тобто, для визнання жінки одинокою матір’ю необхідна наявність наступних ознак:

-жінка виховує дитину сама;

-утримує дитину сама;

Отже, КЗпП не дозволяє звільнити одиноку матір\одинокого батька за ініціативою роботодавця. Навіть у разі повної ліквідації підприємства, роботодавець зобов’язаний працевлаштувати цих осіб.

 Консультацію підготовлено консультантом Юридичної клініки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Глєбовим Романом.

 


Автор консультації: Глєбов Роман Сергійович
Дата надання консультації: 28.12.12
Кількість переглядів: 6735
Написати листа автору


Оцінки консультації (7): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: скорочення штату, одинока матір, звільнення

Коментарів нема