Особливості матеріальної відповідальності працівників

 

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.Ви повинні мати на увазі,що ви несете відповідальність тільки,якщо ви порушили свої трудові обов»язки.Перелік цих обов»язків для відповідної професії ви можете знайти в  Довіднику кваліфікаційних характеристик професій.

На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами. Упущена вигода належить до цивільно-правової відповідальності,але з цього правила є винятки. Наприклад,коли ви взяли без дозволу начальника машину,потрапили в аварію через власну необережність,то тоді ви зобов»язані відшкодувати не просто повну вартість ремонту,а ще й упущену вигоду. Працівники зобов'язані бережливо ставитися до майна підприємства, установи, організації і вживати заходів до запобігання шкоді.

За загальним правилом,за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Тобто працівник несе обмежену матеріальну відповідальність.У відповідності з законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть:

 1) працівники - за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. В такому ж розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;

 2) керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям.

Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках,передбачених ст. 134 КЗпП. У цій статті міститься їх вичерпний перелік. Особливо треба звернути увагу на п.1 ст 134,а саме: між працівником і підприємством, установою, організацією  укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.Цей договір може бути укладено лише з тими працівниками,про яких зазначено у переліку посад і робіт,затверджених постановою КабМіну.Судова практика свідчить про  нехтування цим правилом роботодавцями.

Так,ВСУ обґрунтовано відмовив у стягненні з працівника частини заподіяної роботодавцеві шкоди з підстав,передбачених п.1 ст134 КЗпП, оскільки укладений між ними договір про повну матеріальну відповідальність не мав юридичної сили.

Суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. Коли шкода стала наслідком не лише винної поведінки працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути відповідно зменшений.

Цікаво знати! Відповідальність військовослужбовця

За шкоду,заподіяну державі не під час виконання службових обов'язків,військовослужбовці несуть матеріальну відповідальність у порядку,передбаченому цивільним законодавством України.

Для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність таких  умов:вина,пряма дійсна шкода,причинний зв'язок,протиправна поведінка.

За моральну шкоду,заподіяну працівником під час виконання трудових обов'язків, відповідальність несе організація, з якою цей працівник перебуває в трудових відносинах,а  відповідає перед нею останній у порядку регресу. Залучення працівника до справи за позовом до організації є обов'язковим.


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 27.10.2014
Кількість переглядів: 944
Адреса електоронної пошти не вказана
Надрукована версія в ЗМІ: перейти


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема