Про питання працевлаштування іноземців в Україні
   Питання працевлаштування іноземців в Україні є досить актуальним, оскільки в Україні проживає більше 300 тисяч іноземних громадян, більшості з яких необхідно працювати задля забезпечення свого проживання. Дане питання регулюються такими нормативно-правовими актами як Кодекс законів про працю, Закони України «Про зайнятість населення» та «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Постанова Кабінету Міністрів України «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», Порядок, затверджений цією Постановою (далі Постанова КМУ, Порядок Постанови КМУ) та низкою інших підзаконних нормативно-правових актів. Вище перераховані акти також містять посилання на міжнародні договори, серед яких Протокол про вступ до Світової організації торгівлі (далі СОТ), Генеральна угода про торгівлю послугами та інші.
  Особливість даного питання полягає в тому, що активні дії вимагаються не від працівника, а від роботодавця. Відповідно до п. 2 Порядку Постанови КМУ задля працевлаштування іноземця роботодавець повинен звернутись до територіальних органів Державної служби зайнятості в АРК, областях, м. Києві та Севастополі за місцезнаходженням підприємства, установи, організації. Цей же пункт і визначає перелік підстав, за наявності хоч однієї з яких можуть працевлаштовуватись іноземці:
1. відсутність в регіоні кваліфікованих працівників, спроможних виконувати відповідний вид роботи;
2. достатнє обґрунтування доцільності застосування їх праці:
- претендування іноземцем на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що такий іноземець чи особа без громадянства є засновником або учасником підприємства, установи, організації;
- претендування іноземцем на зайняття посади, яка передбачає створення об’єктів авторського права та (або) суміжних прав як основний трудовий обов’язок;
- претендування особи на зайняття у суб’єкта індустрії програмної продукції посади керівника або посади, назва якої визначається відповідно до кодів професій 2131.2, 2132.2, 3121, зазначених у розділі 2 “Професіонали” та розділі 3 “Фахівці” Національного класифікатора України ДК 003:2010“Класифікатор професій”( http://www.dk003.com/);
- наявність в іноземця диплому про вищу освіту одного з навчальних закладів, віднесених до першої сотні світових рейтингів (Times Higher Education, Webometrics Ranking of World Universities та інші);
3. направлення іноземця закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договорів (контрактів);
4. направлення іноземним підприємством «внутрішньокорпоративного цесіонарія» в Україну (відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ до СОТ);
5. прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання іноземця біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Для працевлаштування вище зазначених категорій осіб необхідним є отримання роботодавцем дозволу на використання їх праці (про процедуру отримання дозволу більш детально в частині 2).
   Для деяких категорій іноземців відповідно до ч. 6 ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення» працевлаштування без передбаченого дозволу здійснюється для:
1) іноземців, які постійно проживають в Україні;
2) іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
3) іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
4) представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
5) працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
6) спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
7) працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
8) працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
9) священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
10) іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
11) іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення.


Автор консультації: Тагієв Акіф Сахавет огли
Консультація актуальна на дату: 29.04.2015
Кількість переглядів: 300
Написати листа автору


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема