Процедура видачі дозволу на застосування праці іноземців визначається п. 5 – 20 Порядку Постанови Кабінету Міністрів України «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» (далі Порядок Постанови КМУ) та проходить в декілька етапів.

 1.    Роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу подає територіальному органові Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі інформацію про попит на робочу силу (вакансії).;
 2.   Для отримання дозволу на застосування праці іноземців роботодавець подає територіальному органові наступні документи (п. 6 Порядку Постанови КМУ):
 • заяву ;
 • копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства;
 • копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;
 • дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 • документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ;
 • довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;
 • довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження;
 • довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.

 Документи, що викладені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку.

 Для деяких категорій осіб в залежності від підстав працевлаштування можуть вимагатися інші документи, визначені в п. 7 Порядку Постанови КМУ.

  Якщо роботодавець має на меті застосовувати працю іноземця-біженця, то йому слід подати наступні документи:

 • заяву;
 • копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;
 • дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра.

3.     Орган Державної служби зайнятості приймає та реєструє заяву та документи в день отримання за описом, копія якого видається роботодавцю або уповноваженій ним особі з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів, та протягом одного робочого дня розглядає їх щодо відповідності Постанові. Потім протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів він приймає рішення щодо видачі або відмови у видачі дозволу. Рішення оформлюється наказом територіального органу та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу і розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу із зазначенням таких платіжних реквізитів.

4.     Після прийняття рішення територіального органу про видачу дозволу роботодавець перераховує кошти на зазначений територіальним органом рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що підтверджується квитанцією про внесення плати. У разі невнесення роботодавцем такої плати протягом 10 робочих днів з дня отримання ним рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення, таке рішення скасовується. Відповідно до п. 2 Постанови КМУ розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців становить чотири мінімальні заробітні плати, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (для біженців не передбачається).

5.     Територіальний орган Державної служби зайнятсті оформлює та видає дозвіл протягом трьох робочих днів з дня зарахування коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зазначений територіальним органом. Технічний опис та зразок бланка дозволу затверджується Державною службою зайнятості.

 На цьому процедура отримання дозволу на застосування праці іноземців завершується. Дозвіл видається на строк, зазначений у трудовому договорі (контракті), але не більш як на один рік. Якщо трудовий договір (контракт) є безстроковим, то дозвіл видається на один рік. Дія такого дозволу може бути продовжена необмежену кількість разів на той самий строк.


Автор консультації: Тагієв Акіф Сахавет огли
Дата надання консультації: 07.05.2015
Кількість переглядів: 465
Написати листа автору


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема