Суть питання:
Особа звільнена з підприємства на підставі п.1 ч.1 ст.41 Кодексу Законів про Працю України (надалі КЗпП) однак на момент звільнення у підприємства перед працівником існувала заборгованість по нарахованій та невиплаченій заробітній платі за відпрацьовані два місяця. При звільненні не була виплачена належна її вихідна допомога. Одразу після звільнення юридична особа була реорганізована шляхом виділу. Як діяти працівнику в такій ситуації?

Відповідь:
Відповідно до статті 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до ст.116 КЗпП при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Відповідно до ст.117 КЗпП в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

Таким чином з вами мали у будь-якому випадку провести розрахунок у день звільнення, однак у випадку невиконання розрахунку ви маєте право звернутися в суд для захисту свого права.
Відповідно до п.1 ч.1 статті 96 Цивільного процесуального кодексу України судовий наказ може бути виданий у разі, якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати.

Відповідно до ч.4 ст.59 Господарського кодексу України у разі поділу суб'єкта господарювання усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта.

Так як у даному випаду юридична особа – підприємство, на якому ви працювали було реорганізовано шляхом виділу то необхідно звернутися до розподільчого балансу укладеного між реорганізованою юридичною особою та новоствореною юридичною особою в якому має бути визначено на яку саме юридичну особу покладається обов’язок по ліквідації заборгованості перед працівниками по невиплачені заробітній платі.

Таким чином необхідно звертися до суду із заявою про видачу судового наказу на стягнення невиплаченої заробітної плати з юридичної особи до обов’язків, якої за розподільчим балансом перейшли обов’язки по виплаті невиплаченої заробітної плати.

Консультація надана консультантом Юридичної клініки Національного Університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Агарковим Олександром.

дата надання консультації 24.07.12


Автор консультації: Агарков Олександр
Дата надання консультації: 24 липня 2012 року
Кількість переглядів: 2204
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: заборгованість, ч.1ст. 41 КЗпП, звільнення

Коментарів нема