Законодавство дозволяє використовувати працю інвалідів усіх трьох груп. Більше того інвалідам законодавчо забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. При цьому головне - не група інвалідності, а відсутність медичних протипоказань. Якщо за висновком МСЕК пропонована робота інвалідові  протипоказана, працедавець не має права укладати з ним трудовий договір (ч.6 ст.24 КЗпП), незважаючи на згоду самого інваліда. Тому при вступі на роботу інвалід обов'язково повинен надати висновок МСЕК. Якщо медичні протипоказання відсутні, працедавець не має права відмовити інвалідові в прийнятті на роботу. Відмова може бути оскаржена в судовому порядку (ст. 232 КЗпП).

Підприємства, установи і організації за рахунок засобів
Фонду соціального захисту інвалідів або - за рішенням місцевої ради - за рахунок власних засобів у разі потреби створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, адаптуючи устаткування, технічне оснащення і так далі з урахуванням обмежених можливостей інваліда.

Для юридичних і фізичних осіб, що використовують найману працю, відповідно до ст.19 Закону України "Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991р. №875-XII встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів - чотири відсотка середньоспискової чисельності штатних працівників за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - одне робоче місце. Виконанням цього нормативу вважається працевлаштування інвалідів, для яких це місце роботи є основним. У разі його недотримання на працедавця накладаються адміністративно-господарські санкції. З іншого боку, Фонд соціального захисту інвалідів надає працедавцям дотації на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих в державній службі зайнятості.

З друкованою версією консультації можна ознайомитись в газеті "Вечерний Харьков" від 26 квітня 2012 року.


Автор консультації: Василенко Катерина Володимирівна
Консультація актуальна на дату: 06.11.2012
Кількість переглядів: 1240
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема