У зв`язку із подіями, які відбуваються на території Луганської та Донецької областей, та з метою встановлення гарантій дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб 22 листопада 2014 року вступив у силу новий Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» .

 «Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру» ( стаття 1 цього Закону)

Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території проведення АТО.

Відповідно до статті 4 Закону факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для отримання такої довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися із заявою до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Заява подається особисто, а дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - через законного представника (опікуна, піклувальника).

Студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень та мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації також мають право на отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у випадку, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання.

Заява повинна містити таку інформацію про заявника:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • громадянство;
 • дату та місце народження;
 • стать;
 • відомості про неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • адресу, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • декларацію особи про непричетність такої особи до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Разом із заявою заявник подає:

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт), або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;
 • у разі наявності - документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);
 • у разі необхідності - свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

     У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  видається заяви структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення (як правило, це Управління праці та соціального захисту населення), підписується та засвідчується без сплати будь-яких платежів та зборів, включаючи як першу видачу такої довідки, так і в разі повторної її видачі у випадку втрати, пошкодження або з метою продовження її дії. Термін дії такої довідки становить шість місяців з моменту її видачі.

У випадку продовження збройного конфлікту, тимчасової окупації  термін дії такої довідки може бути продовжено на наступні шість місяців, для чого внутрішньо переміщена особа має повторно звернутися за фактичним місцем свого проживання до відповідного структурного підрозділу відповідної місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення.

 Якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою,  довідка про взяття на облік видається Вам в день подання заяви або в той же день видається рішення про підстави відмови за підписом керівника такого органу соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної особи.

Відмовлено у видачі довідки, продовженні її дії або скасовано її дію може бути, якщо:

1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення (проведення АТО),  або обставини, що раніше існували, істотно змінились;

2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

3) заявник втратив документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

У випадку відмови у продовженні терміну дії такої довідки або скасування її дії Вам повинні письмово повідомити підстави такої відмови.

Особа має право звернутися із заявою повторно, якщо в неї з'явилися підстави, визначені в статті 1 цього Закону, або оскаржити таке рішення про відмову до суду. У разі неотримання довідки або письмово оформленого рішення про відмову протягом одного дня з такого звернення особа також має право звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи бездіяльності такого органу та його посадових осіб.

         Відповідно до ст. 5 цього Закону довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи. У цій довідці проставляється відмітка про реєстрацію місця проживання, в якій зазначається:

1) адреса фактичного проживання, за якою внутрішньо переміщеній особі може бути вручено офіційну кореспонденцію (місце фактичного проживання); або

2) адреса структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення; або

3) адреса територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

При цьому відмітка про реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи не вноситься до її паспортного документа.

У випадку зміни фактичного місця проживання Вам необхідно повідомити про це у найближчий територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), протягом 10 днів. Реєстрація або перереєстрація місця проживання здійснюється цим органом, є безкоштовною та не передбачає сплати суми державного мита, інших платежів та зборів.

Органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування України, їх посадові та службові особи, підприємства, установи та організації для забезпечення реєстрації та надання місця проживання, крім паспортного документа, не вправі вимагати від Вас довідки або будь-які інші документи, що мають видаватися на території, яку Ви покинули.

Підставою для скасування дії довідки є обставини, за яких внутрішньо переміщена особа:

1) подала заяву про відмову від довідки;

2) скоїла злочин, спрямований на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

3) повернулася до покинутого місця постійного проживання;

4) виїхала на постійне місце проживання за кордон;

5) подала завідомо недостовірні відомості.

На сьогодні держава вживає всіх можливих заходів, спрямованих на розв'язання проблем, пов'язаних із соціальним захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Так, відповідно до статті 7 Закону для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

Перереєстрація безробітних, яких у подальшому було зареєстровано як внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною службою зайнятості за місцем перебування фактичного проживання особи.

Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-інвалід та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг за місцем реєстрації фактичного місця проживання.

 Зареєстрована внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи, за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства.

Якщо Ви не маєте документів, необхідних для надання статусу безробітного, такий статус надається без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.


Автор консультації: Екатерина Шабалина
Дата надання консультації: 12.12.2014
Кількість переглядів: 1184
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема