Як створити громадську організацію?

     Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 
  Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.
    Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
    Перш за все варто наголосити на тому, що Закон встановлює вікові обмеження щодо суб’єктів створення громадських організації. Так  Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. До того ж  кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи. Якщо говорити про учасників громадської організації, то варто зазначити, що:
        учасниками громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.
              учасниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.


Утворення громадської організації
    Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:
            1) дату та місце проведення установчих зборів;
          2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);
    3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
        4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;
        5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
    6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
     7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
     8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та діяльності громадської організації. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів. Громадські оранізації реєструються або повідомляють про своє утворення у порядку  протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

 
Реєстрація громадської організації
   Громадська організація, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
     Реєстрація громадської організації  здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об'єднань. Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:
1) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, п'ятої, сьомої статті 9  Закону України «Про обєднання громадян».
2) статут (у двох примірниках);
3) відомості про керівні органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи.
4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

   На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті.
  Тож характеризуючи нормативну базу варто зазначити, що процедура реєстрації громадської організації не така вже й складна. Одне, що хочеться відмити так це те, що завжди слід ретельно і правильно оформлювати усі установчі документи, адже відповідний орган у разі їх не відповідності може відмовити у реєстрації, при цьому документи будуть повернуті на доопрацювання і відповідно час реєстрації громадської організації затягнеться на невизначений термін.


Автор консультації: Пушинський Микола
Дата надання консультації: 17.11.2013
Кількість переглядів: 3053
Написати листа автору
Першоджерело, інші сайти перейти
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (2): 4.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: громадське обєднання, громадська організація

Коментарів нема