Кримінальна відповідальність юридичних осіб

Основним джерелом інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб є прийнятий 24 травня 2013 року Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання плану дій щодо лібералізації Європейським союзом візового режиму для України щодо відповідальності юридичних осіб)".  Раніше відповідальність поширювалася тільки на фізичних осіб, наприклад керівника або представника юридичної особи, саму юрособу було неможливо притягнути до відповідальності. Відповідно до цього Закону субєктами вчинення злочину виступають установи, підприємства чи організації. Під його дію не підпадають державні органи влади, органи місцевого самоврядування та створені ними організації, що повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізосіб, а також міжнародних організацій. Тобто закон чітко визначає субєктів вчинення злочину, при тому виключаючи з їх переліку державний сектор та сектор місцевого самоврядування. Саме ця норма, на думку багатьох осіб, може здатися цілком несправедливо чи підозріливою, проте насправді законодавець досить чітко і конкретно визначє перелік субєктів вчинення злочинів, а виключення державного сектору є планомірним, адже не доцільно буде державі «із самої себе» стягувати штраф, чи ліквідовувати власні юридичні особи, завданням яких є здійснення функцій держави.

Законодавець також чітко регламентує підстави настання кримінальної відповідальності для юридичної особи є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах відповідної юридичної особи  таких злочинів:

1.     Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – вчинення  фінансової  операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного   діяння,  що  передувало  легалізації  (відмиванню) доходів,  а  також  вчинення  дій,  спрямованих  на  приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння   ними,  прав  на  такі  кошти  або  майно,  джерела  їх походження,  місцезнаходження,  переміщення,  а  так само набуття, володіння  або  використання  коштів  чи  іншого  майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

2.     Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних    речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи  сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих   лікарських засобів – озміщення коштів,   здобутих  від  незаконного  обігу наркотичних    засобів,   психотропних   речовин,   їх   аналогів, прекурсорів,  отруйних  чи  сильнодіючих  речовин  або отруйних чи сильнодіючих  лікарських  засобів,  у  банках, на підприємствах, в установах,  організаціях  та їх підрозділах або використання таких коштів  для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи  обладнання  для  виробничих  чи інших потреб, або використання таких  доходів  (коштів  і  майна) з метою продовження незаконного обігу  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх аналогів, прекурсорів,  отруйних  чи  сильнодіючих  речовин  або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

3.     Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання  неправомірної вигоди службовою особою – прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй  або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою  службовою  особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну  вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового станови; 

4.     Одержання  службовою особою неправомірної вигоди для себе  чи  третьої  особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає  неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

5.     Незаконне збагачення – одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі  або  передача  нею  такої  вигоди  близьким  родичам   за відсутності   ознак.

6.     Пропозиція або надання неправомірної вигоди  службовій особі – пропозиція службовій  особі  надати  їй або третій особі неправомірну  вигоду  за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах  того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах  третьої  особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

6.     Зловживання впливом пропозиція або  надання  неправомірної вигоди особі,  яка пропонує  чи  обіцяє  (погоджується) за таку вигоду або за надання такої  вигоди  третій  особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

7.     Фінансування тероризму – фінансування тероризму,   тобто  дії,  вчинені  з  метою фінансового або матеріального забезпечення окремого  терориста  чи терористичної  групи  (організації),  організації,  підготовки або вчинення терористичного акту,  втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню  терористичного  акту,  створення   терористичної   групи, а також.

8. Терористичний акт, втягнення у вчинення терористичного акту, створенння терористичної групи чи організації, сприяння вчиненню терористичного акту.

Проаналізувавши ряд злочинів, за вчинення яких юридична особа притягається до кримінальної відповідальності, варто зазначити, що вони зазвичай носять корупційний характер, спрямовані на боротьбу із корупцією, а також вагоме місце займають злочини, повязані із терорситичною діяльністю. Це можна пояснити одним чинником – вимогою європейської спільноти виконувати Україною  забовязання, які вона взяла на себе після ратифікації Конвенції ООН проти корупції.

Законодавець виділяє лише три види покарань що можуть застосовуватися до юридичних осіб, що вчиняють передбачені законом злочин:

1) штраф;

2) конфіскація майна;

3) ліквідація.

При чому до  юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна – лише як додатковий.


Автор консультації: Пушинський Микола
Дата надання консультації: 03.02.2014
Кількість переглядів: 778
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (3): 4.3
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: ліквідація, юридична особа, конфіскація, штраф, кримінальна выдповідальність

Коментарів нема