Відповідно до статті 2 Федерального закону від 15 серпня 1996 року       № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (ред. от 20.04.2014, с изм. от 04.06.2014) : «гражданин Российской Федерации не может быть ограничен в праве на выезд из Российской Федерации иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Федеральным законом. Выезд гражданина Российской Федерации из Российской Федерации не влечет для него, его супруга или близких родственников каких-либо ограничений прав, гарантированных законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации».
     Відповідно до статті 6 цього ж Закону «Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане Российской Федерации осуществляют по действительным документам, удосто-веряющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Порядок оформления, выдачи и изъятия этих документов определяется настоящим Федеральным законом».
Відповідно до вказаного Закону:  «Право гражданина РФ на выезд из страны может быть временно ограничено, если он:
•    имеет допуск к гостайне;
•    проходит военную или альтернативную гражданскую службу;
•    подозревается или обвиняется в совершении преступления;
•    осужден за совершение преступления;
•    уклоняется от наложенных судом обязательств:
•    предоставил заведомо ложные сведения при оформлении документов на выезд;
•    является сотрудником ФСБ».

      Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: іноземці та особи без громадянства в'їжджають в Україну за наявності визначеного цим Законом чи міжнародним договором України паспортного документа та одержаної у встановленому  порядку  візи, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.  Це правило не  поширюється  на  іноземців  та  осіб  без громадянства,  які  перетинають  державний  кордон України з метою визнання їх біженцями або особами,  які потребують додаткового або тимчасового захисту чи отримання притулку. 
       
 Іноземці  та  особи  без  громадянства під час проходження  прикор-донного контролю у пунктах пропуску через  державний  кордон зобов'язані подати свої біометричні дані для їх фіксації. 
         Відповідно до статті 14 Закону України: «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в'їзд в Україну іноземцю або  особі  без громадянства  не дозволяється
1.    в інтересах  забезпечення  національної  безпеки  України або 
охорони громадського порядку; 
2.    якщо це  необхідно  для  охорони  здоров'я,  захисту  прав  і 
законних інтересів громадян України та інших осіб,  які проживають 
в Україні; 
3.    якщо при клопотанні про в'їзд в Україну така особа подала про 
себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи; 

4.    якщо паспортний   документ   такої  особи,  віза  підроблені, 
зіпсовані чи не відповідають  установленому  зразку  або  належать 
іншій особі; 
5.    якщо така  особа  порушила  у пункті пропуску через державний 
кордон України правила  перетинання  державного  кордону  України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог посадових  та  службових  осіб  органів  охорони  державного кордону,  органів доходів і зборів та інших органів, що здійснюють контроль  на  державному  кордоні; 
6.     якщо під час попереднього перебування  на  території  України іноземець  або особа без громадянства не виконали рішення суду або органів державної влади,  уповноважених накладати  адміністративні стягнення,  або  мають інші не виконані майнові зобов'язання перед державою,  фізичними або юридичними особами, включаючи пов'язані з попереднім  видворенням,  у  тому  числі  після закінчення терміну заборони подальшого в'їзду в Україну;
7.    якщо  така особа намагається здійснити в’їзд через контрольні 
пункти  в’їзду  -  виїзду  на  тимчасово  окуповану  територію без спеціального   дозволу   або   така  особа  під  час  попереднього перебування  на  території  України  здійснила  виїзд із неї через контрольний пункт в’їзду - виїзду.
      За  наявності  підстав,  зазначених  в  абзацах  другому,  сьомому  і  восьмому  частини  першої  цієї  статті, відомості про  іноземця  або особу без громадянства вносяться до бази даних осіб,  яким  згідно  із  законодавством  України  не дозволяється в'їзд в  Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України.
     Рішення  про  заборону  в'їзду   в   Україну   приймається  центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує реалізацію  державної політики у сфері міграції,  Службою безпеки України  або  органом охорони державного кордону. 
Відповідно до статті 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»  в’їзд в Україну іноземців -  громадян держав,  які можуть в'їжджати в Україну  без візи  відповідно  до  законодавства  України  чи  міжнародного договору України, - за паспортним документом або іншим документом. 

      Висновок. Проаналізувавши нормативно правові акти України та Російської федерації, що регулюють правові аспекти в’їзду та виїзду на території вказаних держав, варто зазначити, що немає обмежень щодо перетинання кордону, тобто виїзду із Російської Федерації та в’їзду в Україну онкологічно-хворої  особи в законодавствах обох країн.
         Що ж перебування такого іноземця на території України, то це встановлено     статтею 2 «Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України», відповідно до якої іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території  не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду з держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.
     Проте вказаний строк перебування можна продовжити. Це передбачено статтею 6 вказаного Порядку, відповідно до якої строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України продовжується у разі, коли вони прибули: за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим порядком в’їзду за наявності обґрунтованих підстав (лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України тощо) та за умови подання підтверджувальних документів - на період існування таких підстав, але не більш як 180 днів з дати останнього в’їзду в Україну
.


Автор консультації: Пушинський Микола
Дата надання консультації: 09.10.2014
Кількість переглядів: 380
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: перебування на території України, переїзд із РФ, іноземці, онко-хворий, лікування в Україні

Коментарів нема