Перегляд рішень за нововиявленими обставинами
У цивільному процесуальному праві існує можливість перегляду рішень за нововиявленими обставинами. Підстави такого перегляду передбачаються ст. 361 ЦПК України:
1. Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами.
2. Підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є:
1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
2-1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;
4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.
Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду. ст. 362 ЦПК України.
При цьому наведений перелік підстав для перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами, який визначений у частині другій статті 361 ЦПК, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
З метою правильного й однакового застосування ЦПК при перегляді судових рішень, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 30 березня 2012 року надано судам відповідні роз'яснення (постанова № 4). Зокрема, у пунктах 3 - 4 цієї постанови розкрито поняття "нововиявлені обставини", "нові обставини".
Так, нововиявлені обставини - це юридичні факти, які мають істотне значення для розгляду справи та існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин (частина друга статті 361 ЦПК). Нововиявлені обставини мають підтверджуватися фактичними даними (доказами), що в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового рішення.
За результатами розгляду заяви суд може:


- скасувати судове рішення, що переглядається, і прийняти нове судове рішення;


- залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.


З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.
1. Заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам ЦПК  щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.


2. У заяві зазначаються:


1) найменування суду, якому адресується заява;


2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;


3) інші особи, які брали участь у справі;


4) дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про перегляд яких подано заяву;


5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення;


6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.


3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.
Автор консультації: Дмитро Володимирович
Консультація актуальна на дату: 10.02.2014
Кількість переглядів: 2056
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: ухвал, Перегляду рішень, постанов за нововиявленими обставин

Коментарів нема