Конституція України гарантує  право  на свободу совісті громадянам України та здійснення цього права, одним з аспектів реалізації якого є можливість створення релігійних організацій. В даній статті розглянуто порядок їх створення.

  Цей процес регулюється положеннями Законів України «Про свободу совісті та релігійні організації»  та ««Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Застосування норм другого закону обумовлюється тим, що згідно із статею 13 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» релігійна організація є юридичною особою. Тому порядок створення релігійної організації складається з двох етапів.

  На першому етапі відбувається процес реєстрації статуту релігійної організації. Статутом релігійної організації визнається документ, що приймається  на загальних зборах віруючих  громадян  або  на  релігійних  з'їздах, конференціях, який в обов'язковому порядку повинен  містити відомості про:

 1. вид релігійної організації, її віросповідну  приналежність і місцезнаходження;
 2. місце релігійної організації  в  організаційній  структурі релігійного об'єднання;
 3. майновий стан релігійної організації;
 4. права релігійної організації  на  заснування  підприємств,
 5. засобів  масової  інформації,  інших    релігійних    організацій, створення навчальних закладів;
 6.  порядок внесення змін і доповнень до  статуту  (положення) релігійної організації;
 7.  порядок  вирішення  майнових  та  інших  питань  у   разі припинення діяльності релігійної організації.

  Отже, що стосується порядку реєстрації статуту ( положення) релігійної організації, то він проходить в декілька кроків:

 1. Подання громадянами  в  кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли  18-річного  віку,  заяви та статуту на реєстрацію  до  обласної,  Київської  та  Севастопольської міських державних  адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 2. Розгляд цим органом заяви і статуту на відповідність чинному законодавству протягом одного місяця;
 3. Надання відповіді у вигляді дозволу або відмови. Повідомлення про прийняте рішення надається засновникам релігійної організації протягом десяти днів з моменту прийняття рішення;
 4. Дані строки може бути перевищено, оскільки в необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію статутів релігійних організацій, може зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про реєстрацію статутів релігійних організацій приймається у тримісячний термін.

  На цьому завершується перший етап – етап реєстрації статуту релігійної організації (в разі відмови у реєстрації статуту, засновники релігійної організації можуть звернутися до суду).

  До 2004 року на цьому процедура створення релігійної організації завершувалася. Та з прийняттям Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» ця процедура була набагато ускладнена. Додався другий етап (так звана «подвійна реєстрація»).

  На другому етапі, відбувається остаточне  набуття статусу юридичної особи через державного реєстратора за місцем знаходження. Орган державної реєстрації визначається відповідно за юридичною адресою релігійної організації, тобто за місцем знаходження юридичної особи. Згідно статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державні реєстратори діють при: виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній в містах Києві та Севастополі державній адміністрації. В вище передбачених органах виконавчої влади релігійні організації самостійно проходять процедуру реєстрації юридичної особи (на відміну від громадських, благодійних організацій, які легалізуються органами юстиції і за яких органи юстиції передають інформацію до державного реєстратора). 


Автор консультації: Тагієв Акіф Сахавет огли
Дата надання консультації: 15,09,2014
Кількість переглядів: 2455
Написати листа автору


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема