На сьогоднішній день, у зв’язку із надзвичайними подіями в українській державі, а саме проведення антитеростичної операції у східних регіонах, значно активізувався громадянський рух, який найбільше вилився саме у волонтерському спрямуванні.

        Саме завдяки волонтерам, можливо, вдалося врятувати життя не одному військово службовцю. Відповідно до вказаних обставин виникла необхідність правового врегулювання аспекту волонтерської діяльності загалом і в аспекті проведення АТО.

       Базовим законом, який регламентує волонтерську діяльність, як соціально-правовий інститут загалом, є Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 року. Вказаний нормативно-правовий акт визначає базові засади вказаних поннять. Відповідно до нього, волонтерська  діяльність – добровільна,   безкорислива, соціально  спрямована,  неприбуткова  діяльність,  що здійснюється волонтерами  та  волонтерськими   організаціями   шляхом   надання волонтерської допомоги. 

 По-перше варто зазначити, ЩО ДЛЯ РЕЄСТРААЦІЇ ОСОБИ, ЯК ВОЛОНТЕРА АТО ПОТРІБНО:

 благодійнику подати до органу державної фіскальної служби Заяву про включення /
 внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції за формою № 1-РВ 
(додаток 3) (далі – заява) з позначкою «Включення до реєстру», пред’являє паспортний документ, 
що посвідчує особу, та надає його копію. 
Іноземці та особи без громадянства додатково пред’являють документ, 
що підтверджує законність перебування на території України.

     Зазначені документи можуть бути подані особисто, поштою або через уповноважену особу (далі – представник) за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення відповідних дій (після пред'явлення повертається) та її копії.

     Фізична особа – благодійник особисто подає документи до будь-якого органу державної фіскальної служби, поштою або через представника документи подаються до органу державної фіскальної служби за основним місцем обліку фізичної особи – благодійника.  

     У разі подання документів поштою підпис фізичної особи – благодійника на заяві та копія довідки про відкриття/закриття рахунка фізичною особою, що призначений для здійснення благодійної діяльності, мають бути завірені нотаріально.

   Дані заяви мають бути достовірними, відповідати даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, паспортного документа та доданим до заяви документам.

   У заяві зазначається дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО, яка не може бути меншою 21 листопада 2013 року. Якщо рахунки, що призначені для здійснення благодійної діяльності, були відкриті на ім’я фізичної особи – благодійника після 21 листопада 2013 року, то дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО не може бути меншою дати відкриття рахунку.

  Фізична особа – благодійник разом із заявою подає:

1. оригінал та копію документа, що  засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

2. фізичних осіб– платників податків, або сторінки паспорта, до якої внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, або сторінки паспорта, до якої внесена відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

3. довідки (довідок) про відкриття/закриття рахунка фізичною особою , за формою № 4-РВ (додаток 4), що призначений для здійснення благодійної діяльності (крім рахунків, що були закриті до 21 листопада 2013 року).

      Орган державної фіскальної служби має право не прийняти до розгляду або повернути на доопрацювання документи без включення до Реєстру у разі, якщо заява подана або заповнена з порушенням вимог.

        Відмова у включенні до Реєстру не обмежує можливості повторного звернення фізичної особи – благодійника до органу державної фіскальної служби з метою включення його до Реєстру.

       У разі відсутності підстав для відмови у включенні до Реєстру орган державної фіскальної служби зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити таку фізичну особу – благодійника до Реєстру.

     Датою включення фізичної особи – благодійника до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

     Протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання заяви, орган державної фіскальної служби повідомляє фізичну особу – благодійника про результати розгляду заяви у визначеному  порядку

     Заяви підлягають обов’язковій реєстрації в журналі у день їх прийняття. Після розгляду заяви до журналу вноситься відмітка про включення або відмову у включенні до Реєстру, а також реквізити листа фізичній особі – благодійнику про результати розгляду заяви.

 

 


Автор консультації: Пушинський Микола
Дата надання консультації: 29.11.2014
Кількість переглядів: 686
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: волонтер, АТО

Коментарів нема