За 20 років незалежності Україна суттєво еволюціонувала, як правова держава. Було значно гуманізовано законодавство, передбачені механізми реалізації та захисту прав і свобод людини. Одним із таких прав відповідно до ст. 43 Конституції України є право на працю. На даний момент в Україні чинним є Кодекс законів про працю (далі – КЗпП), прийнятий ще у далекому 1971 році. Звісно, з цього часу він зазнав численних змін, проте не всі статті цього закону відповідають реаліям сьогодення.


Окрему увагу при цьому потрібно звернути на ст. 188 КЗпП України, яка стосується віку, з якого особа може бути прийнята на роботу, адже питання праці молоді завжди було і залишається актуальним. За загальним правилом це 16 років, що цілком відповідає положенням Конвенції про мінімальний вік прийому на роботу від 26.06.1973 року, яка була ратифікована нашою державою 03.05.1979 року (далі – з урахуванням положень Конвенції). Проте частина 2 і 3 статті знижує мінімальний вік до 15 та 14 років відповідно за згоди одного з батьків або особи, що його замінює У ч.3 визначаються також додаткові умови прийняття на роботу. Вона має бути легкою, не повинна шкодити здоров’ю та навчальному процесу та здійснюватись виключно для підготовки молоді до продуктивної праці. Але, щоб відповідати сучасній ситуації у суспільстві, положення даної статті не повинні бути імперативними та мають бути дещо змінені.


Відповідно до ст. 34 Цивільного Кодексу України у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. При цьому Сімейний Кодекс (далі – СК) України у ч.2 ст. 23 передбачає, мінімальний вік, з якого можливо вступити у шлюбні відносини з 14 років за умови наявності заяви особи, відповідного рішення суду та якщо буде встановлено, щ це відповідає її інтересам. Згідно ж зі ст. 55 СК України чоловік і жінка зобов’язані спільно дбати про забезпечення сім’ї. Виникає ситуація, коли неповнолітня особа вже може вступати в цивільні правовідносини з метою забезпечення сім’ї, проте не може працювати за трудовим договором. Наслідком маємо неможливість гарантування стабільного заробітку для неповнолітнього та реалізацію права на працю для нього у повному обсязі.


Вельми питомим на ринку праці є також залучення дітей у творчу діяльність. Театральні та циркові вистави, участь у кінозйомках,модних показах та фото сесіях у– ці можливості відкриваються для дітей навіть самому юному віці, і навіть більше. Виникає тенденція омолодження більшості з цих видів діяльності, коли значного успіху досягають ті, хто раніше прийшов у «бізнес» Тому не дивно, що під впливом динаміки сучасного життя (де значну роль відіграють зокрема засоби масової інформації) дитина вже в ранньому віці намагається реалізувати свій творчий потенціал.


Тож вважається за потрібне редагувати ст. 188 КЗпП України наступним чином:

1.   Додати статтю частиною 3, відповідно до якої у випадку набуття особою повної цивільної дієздатності допускалося б прийняття її на легку роботу, яка не повинна завдавати шкоди здоров’ю, деформувати мораль неповнолітнього, а також порушувати процес навчання». Необхідно також зазначити, що дане положення буде цілком відповідати положенням Конвенції про мінімальний вік прийому на роботу від 26.06.1973 року (ст.7).

2.   Додати статтю частиною 4, яка б передбачала можливість долучати також осіб, молодше 14 років в творчих організаціях за письмовою згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, для участі в створенні творів мистецтва, концертах, виставах, інших заходах, якщо це не завдає шкоди їх здоров'ю, моральному розвиткові і процесу навчання.


Тож з огляду на те, що такі пропозиції відповідають нормам міжнародного права та сучасним реаліям суспільного життя, дане питання після більш детального опрацювання може бути урегульовано в новому Трудовому кодексі.


Матеріали тез складені консультантом ЮК НУ "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" Тарасенко Христиною. 


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 17.08.2013
Кількість переглядів: 1764
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема