До _________суду м.Харкова

Позивач:  _______, 

*індекс*, м. Харків,
 вул. __, буд. __,  кв.__ 
засіб зв’язку: ______
електронна пошта: відсутня
 
 

Відповідач:  _____________ 

*індекс*, м. Харків,
вул.__, буд.__, кв.__   
засіб зв’язку: ______ 
електронна пошта: невідома
 

Адміністративний позов

про визнання протиправною бездіяльності Управління Пенсійного фонду в ___________ районі м. Харкова, про зобов’язання вчинити певні дії

       Я, ______________________, ____ року народження, перебуваю на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в _________ районі м. Харкова і отримую пенсію за вислугу років як член льотного екіпажу в розмірі _______грн.

        Обставини, що стали причиною мого звернення до суду.

      Я вважаю, що органами Пенсійного фонду грубо порушуються мої права на отримання пенсії в повному обсязі, оскільки при проведенні пенсійних виплат  не враховуються і не беруться до уваги фактичні дані матеріалів пенсійної справи щодо характеру моєї праці, виконуваних мною обов’язків, у зв’язку з чим розмір пенсії є значно меншим від того, який мені належить за законом. Зокрема, органами Пенсійного фонду категорично не визнається той факт, що характер виконуваних мною обов’язків відповідає не штатній посаді другого пілота, а повністю відповідає обов’язкам пілота льотно-випробного складу. Відповідно, і пенсійні виплати мені здійснюються як члену льотного екіпажу повітряних суден цивільної авіації замість пілота, члена льотно-випробного складу.

       Свої вимоги я обґрунтовую наступними обставинами.

                По-перше, згідно з положеннями частини 3 статті 53 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 року № 1788-XII (далі – Закон №1788), працівникам  льотно-випробного   складу   та  особам  льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації  (пілотам,  штурманам, бортінженерам,  бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам,  які виконують  спеціальні  роботи  в  польотах, пенсії  обчислюються  з середньомісячного заробітку за роботу,  що дає право на пенсію за вислугу років, одержуваного  перед  її  припиненням, і не можуть перевищувати  85  процентів  заробітку  для  працівників льотно-випробного  складу  та  75  процентів  заробітку  для  осіб льотних екіпажів  повітряних  суден  цивільної  авіації  (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків,бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і борт-операторів,  які виконують  спеціальні роботи  в  польотах.  При  цьому  розмір  пенсії  для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації  (пілотів,  штурманів, бортінженерів,  бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів,  які виконують спеціальні роботи в польотах,  не може  перевищувати  дві  з половиною величини середньої заробітноїплати  працівників,  зайнятих  в  галузях  економіки України,  закалендарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія. 

     Отже, особи, які відносяться до льотно-випробного складу, мають право на отримання пенсії, яка обмежується лише 85 відсотками заробітку. 

    По-друге, згідно з положеннями пункту 1 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 418 (далі – Порядок), пенсії за вислугу років відповідно  до цього Порядку призначаються працівникам льотно-випробного складу,  безпосередньо зайнятим  у  льотних  випробуваннях (дослідженнях)  дослідної  та серійної   авіаційної,    аерокосмічної,    повітроплавальної    і парашутно-десантної  техніки,  незалежно  від  відомчої належності підприємства, організації, де вони працюють.

        Згідно положень абзацу «а» пункту 3 цього Порядку, льотний склад, який безпосередньо виконує дослідні польоти на штатних робочих місцях літальних апаратів і парашутно-десантної техніки: льотчики (пілоти) - випробувачі, штурмани випробувачі, бортінженери-випробувачі, бортмеханіки-випробувачі, бортелектрики випробувачі, бортрадисти-випробувачі, бортоператори-випробувачі, парашутисти-випробувачі, провідні інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт.

          Вислуга років в мене складає __ років __ місяці __ днів, що не заперечується органами Пенсійного фонду і підтверджується матеріалами пенсійної справи а також, зокрема, листом-відповіддю Департаменту соціального захисту населення __________обласної державної адміністрації від  __.__.____ року, копія якого додається.

     Обійняття мною штатної посади другого пілота, а також призначення мене командиром корабля підтверджується матеріалами пенсійної справи, зокрема, Наказом Міністерства цивільної авіації Українського управління цивільної авіації ____________об’єднаного авіавідряду від __.__.____ року № ___, копія якого додається.

      Здійснення мною функцій, які віднесені до обов’язків членів льотно-випробувального складу також має своє документальне підтвердження, зокрема, в довідці  Державного авіаційного підприємства «___________», витязі з льотних книг ПВС СА « о налете часов на испытании ВС/ облете самолетов» (__.__.____ по __.__.____), довідці №___ від __.__.____ р. ВАТ «_____________», які підтверджують той факт, що протягом всього зазначеного часу я здійснював експлуатаційні випробувальні польоти, наряду зі здійсненням перевезень пасажирів, пошти, вантажів. Відповідні копії довідок додаються.

          При цьому, я наголошую на тому, що дані документи містяться в матеріалах моєї пенсійної справи, але органами Пенсійного фонду ігноруються, не беруться до уваги. Така бездіяльність підтверджується, зокрема, одним з листів – відповідей Пенсійного фонду від __.__.____ року, копія якого додається.

        Окремо звертаю увагу суду на те, що можливість і доцільність взяття за основу саме характеру виконуваних обов’язків, а не суто формалістичного підходу до визначення норми, яка має застосовуватися при здійсненні пенсійних виплат за вислугу років є нормальною і належною практикою, що підтверджується Листом Міністерства праці та соціальної політики від __.__.____ року, копія якого додається. Хоча, такий документ не має нормативного характеру, але все ж може бути взятий до уваги судом в якості вторинного і переконливого джерела права, оскільки виражає офіційну позицію державного органу. Зокрема, ця позиція зводиться до того, що «…на запит Міністерства праці та соціальної політики України від __.__.__ р. № ______Державна авіаційна адміністрація України повідомила, що вважає за доцільне віднести льотчиків цивільної авіації, які не перебували на штатній посаді льотчика-випробувача, але залучалися до проведення експлуатаційних випробувань літаків і ресурсних випробувань двигунів, до льотчиків-випробувачів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.92 р. № 418...».

      Натомість, Управлінням Пенсійного фонду України в ________ районі м. Харкова дані обставини не визнаються, заперечується віднесення мене до категорії льотно-випробного складу, у зв’язку з чим розмір моєї пенсії є значно меншим за належний. Зокрема, 1) замість 85% обмеження застосовується обмеження у 75% заробітку; 2) застосовується обмеження  пенсії у 2, 5 величини  середньої заробітної плати, яка до мене взагалі не має застосовуватися. Таким чином, розмір моєї пенсії має становити:

заробіток з урахуванням коефіцієнтів – _____, _____

загальний процент розрахунку пенсії від заробітку – 85

основний розмір пенсії – _____, __грн

підвищення інвалідам війни 2 групи – ____ грн

підвищення за Особливі заслуги перед Україною -____,__ грн

щомісячна допомога інвалідам війни – ___ грн

загальний розмір пенсії – _____,___ грн

     Згідно з  частиною 2 статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), сторонни мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

     Згідно зі статтею 104 КАС України, позов пред’являється до адміністративного суду шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції.

      На підставі частини 3 статті 53 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 року, пункту 1, 3 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 418, Листа Міністерства праці та соціальної політики від __.__.____ року та керуючись статтею 104, частиною 2 статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України,

         Відповідно до п.9 статті 5 Закону України «Про судовий збір», а саме інваліди    I    та    II    груп,   законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп від судового збору звільняються. 

                прошу:

- визнати протиправною бездіяльність Управління Пенсійного фонду України в _________ районі м. ________ стосовно __(ПІБ)_________, а саме невіднесення його до осіб льотно-випробного складу цивільної авіації;

- визнати __(ПІБ)_________, таким, що має право на отримання пенсії за вислугу років як член льотно-випробного складу цивільної авіації на підставі фактично виконуваних ним функцій протягом трудової діяльності;

- зобов’язати  Управління Пенсійного фонду в __________районі м. ________ здійснити дії, а саме перерахунок пенсії __(ПІБ)_________, і здійснювати пенсійні виплати йому як члену льотно-випробного складу цивільної авіації в розмірі  ______, ___ грн з моменту винесення судом рішення

 Документи, що додаються:

1. Копія позовної заяви (2 екз)

2. Копія листа-відповіді Департаменту соціального захисту населення __________обласної державної адміністрації від  __.__._____ року (2 екз).

3. Копія Наказу Міністерства цивільної авіації Українського управління цивільної авіації ___________об’єднаного авіавідряду від __.__.____ року № ____ (2 екз).

4. Копія Довідки  Державного авіаційного підприємства «_________» (_____-____ р.)(2 екз).

5. Копія Витягу з льотних книг ПВС СА «о налете часов на испытании ВС/ облете самолетов» (__.__._____ по __.__.____)(2 екз).

6.Копія Довідки №___ від __.__.____ р. ВАТ «___________» (__.__.____ по _____)(2 екз).

7. Копія Листа – відповіді Пенсійного фонду від __.__.____ року(2 екз).

8. Копія Листа Міністерства праці та соціальної політики від __.__._____ року (2 екз).

9. Копію посвідчення інваліда війни додаю.

 

Позовну заяву викладено на 4 (чотирьох) аркушах. 

  

Дата                                                                                   Підпис


Автор консультації: Білоножко Юлія
Дата надання консультації: 13.09.2013
Кількість переглядів: 4818
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (7): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: пілот, виплата, Пенсія, авіація, член екіпажу, адміністративний позов, суд

4

 • [email protected]

  Дякую, шановний Stalls ! Дискусія - це завжди приємно, особливо з обізнаною людиною, адже в дискусіях народжується істина.

  0   Спам
 • [email protected]

  Доброго вечора, шановний Stalls !
              Ми у своїй позовній заяві просимо здійснювати пенсійні виплати йому як члену льотно-випробного складу цивільної авіації в розмірі ______, ___ грн з моменту винесення судом рішення, а не з моменту порушення права з таких міркувань:
               У своїх вимогах ми просимо визнати __(ПІБ)_________, таким, що має право на отримання пенсії за вислугу років як член льотно-випробного складу цивільної авіації на підставі фактично виконуваних ним функцій протягом трудової діяльності. Оскільки на сьогодні він таким не визнається, і отримує пенсію як член екіпажу, то і виплату пенсії у належному йому за законом розмірі ми вимагатимемо з моменту винесення судом рішення - тобто з моменту визнання того факту, що він здійснював функції особи льотно-випробного складу цивільної авіації, а не члена екіпажу.
                  А коли ми вже отримаємо довідку з Пенсійного фонду з детальним письмовим розрахунком нарахування пенсії, тоді ми зможемо побачити, з якого моменту була допущена вперше помилка при нарахуванні пенсії як члену екіпажу, а не як особі льотно-випробного складу цивільної авіації, вирахувати скільки становить заборгованість з моменту першої помилки при нарахуванні пенсії і по сьогодні, і ось тоді подамо ще одну позовну заяву про виплату заборгованої суми Пенсійним фондом.

  0   Спам