Київський  районний суд міста Харкова
Позивач: ___________________________________П.І.Б
Адреса: ________________________________
телефон, інші засоби зв’язку _________________
Відповідач: : ________________________________П.І.Б
Адреса: _________________________________
телефон, інші засоби зв’язку _________________
Ціна позову : __________________ грн.


Позовна заява
про стягнення матеріальних збитків завданих у наслідок дорожньо-транспортної пригоди

«__» __________ ____ року у «__» годині «__» хвилин __________________________ (надалі -Відповідач) керуючи автомобілем «___________», номерні знаки ________, по вул. _________________, ( Київський район м. Харкова) вчинив ДТП унаслідок якого моєму автомобілю «_______________», номерні знаки __________________, були нанесені наступні пошкодження : ____________________________________________________________________________________________(деталі, які були пошкодженні). Вказані пошкодження унеможливили подальше безпечне використання мого єдиного транспортного засобу.

Відповідно до постанови Київського районного суду м. Харкова  по справі №_____________ від «__»_______ ____ року дорожньо-транспортна пригода сталася з вини Відповідача.

Право власності на автомобіл «__________», номерні знаки _________, номер кузова ____________________________, _______ року виготовлення, посвідчується технічним паспортом.

Для встановлення рівня пошкодженості автомобіля мені було необхідно провести незалежну оцінку колісних транспортних засобів. Яка здійснювалась фізичною особою-підприємцем ___________________ діючим на підставі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності №______________ від «__» ________ _____ року. Оцінка здійснювалась за договором надання послуг з незалежної оцінки колісних транспортних засобів № ______ (надалі - Договір). Відповідно до п.__ Договору ціна за надання послуг складає ______грн. __коп. ( Словами написати ціну договору, наприклад триста двадцять гривень нуль копійок). Факт сплати ціни послуги ( _______грн._______коп.) посвідчується квитанцією №__________
Відповідно до звіту суб’єкта оціночної діяльності №_______ від «__» ________ _____ року по визначенню вартості відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу складових частин (надалі-звіт ) вартість ремонту з урахуванням фізичного зносу складає ____________грн. ______коп. ( словами, наприклад, вісім тисяч двісті дев’яносто сім гривень п’ятдесят дві копійки). Відповідно до калькуляції №______ ( додаток № 1 до Звіту ) вартість ремонту без урахування фізичного зносу складових частин складає _________грн. ____коп. ( словами, наприклад, десять тисяч вісімсот тридцять сім гривень дев’яносто дев’ять копійок ). Таким чином, для відновлення мого транспортного засобу до первісного стану мені необхідно понести витрати у розмірі 10837грн. 99коп.

Відповідно до ч. 1ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Відповідно до частин 1, 2 та 5 ст. 1187 Цивільного Кодексу України: джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Згідно зі ст. 1188 Цивільного кодексу України, шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме: шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою;

Відповідно до ч.6 ст.110 Цивільного процесуального кодексу позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди. Шкода була заподіяна на території київського району м. Харкова, тому, вважаю доцільним розглядати дану позовну заяву у київському районному суді м. Харкова.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 11, 16, 22, 1166, 1187, 1188 Цивільного кодексу України та ст. 3, 79, 88, п. 6 ст. 110, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України.

Прошу суд:
1) Стягнути з ________________________________на мою користь _________грн. _____коп. (словами, наприклад, десять тисяч вісімсот тридцять сім гривень дев’яносто дев’ять копійок), на мою користь, необхідних для ремонту автомобіля. 
2) Стягнути з ________________________________ на мою користь ___грн. ___коп. (словами, наприклад, триста двадцять гривень нуль копійок) витрачені на проведення експертизи.
3) Стягнути з ________________________________ на мою користь судовий збір у розмірі ______грн.

Додаток :
1. Копія постанови Київського районного суду міста Харкова по справі _______________ від «__» ________ _____оку.
2. Копія технічного паспорту на автомобіля _________________________ 
3. Копія договору про надання послуг з незалежної оцінки колісних транспортних засобів №_____________
4. Копія квитанції про сплату послуг суб’єкта оціночної діяльності  №_______________.
5. Копія звіту № _____ по визначенню вартості відновлювального ремонту з урахуванням фізичного зносу складових частин із додатками. 
6. Копія позовної заяви з додатками.
7. Квитанція про сплату судового збору.
«___»___________ 2012 року                                ___________________ П.І.Б.

Зразок позвоної заяви підготовлений консультантом Юридичної клініки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Агарковим Олександром

Пам'ятайте, для складання позовної заяви, яка буде повністю відповідати обставинам вашої справи й відповідно підвищить шанси вашої перемоги у суді, замало зразку позовної заяви - звертайтесь до юриста. 

З повагою Агарков Олександр


Автор консультації: Агарков Олександр
Дата надання консультації: 28.10.2012
Кількість переглядів: 8370
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

5

 • Romaniuk

  Вибачте, але я переконаний, що головним завданням консультацій, які надаються Юридичною Клінікою НУ ЮАУ є сприяння реальному поновленню порушених прав та інтересів  громадян які звертаються за правовою допомогою.
  Тому, враховуючи Ваше бажанням системно бачити законодавство, прошу звернути увагу на ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", і якщо Ви вбачите необхідність, то додати до переліку додатків копію індивідуального ідентифікаційний номеру позивача, що дасть можливість швидше виконати рішення суду в разі задоволення позову.

  0   Спам
 • Aleksandr

  Дякую за конструктивні зауваження щодо орфографичних та стилістичних помилок у тексті. Більшість з вказаних вже виправлено. 
  Стосовно зміни позовних вимог то можу лише порадити більш уважно читати Цивільний процесуальний кодекс України. Ми клініцисти маємо вміти не окремо досліджувати певні норми, а бачити законодавство в системі.

  0   Спам
 • Stirlitz

  "...завданих у наслідок.." - внаслідок\унаслідок пишемо разом!
  " Згідно із ст. 1188 Цивільного кодексу України...."  - згідно ЗІ ст....!
  "...фізичного зносу зіставних частин... " - зносу СКЛАДОВИХ частин!
  "...Враховуючи вище зазначене " - "вищезазначене" пишемо разом!

  0   Спам
 • Romaniuk

  До переліку позовних вимог слід додати :

  "Судові витрати по справі поклати на відповідача."

  Оскільки відповідно до ст. 79 ЦПК України :
   
       1. Судові  витрати  складаються  з  судового збору та витрат,
  пов'язаних з розглядом справи.
   3. До   витрат,   пов'язаних   з  розглядом  судової  справи,
  належать:
   
       2) витрати на правову допомогу;
   
       3) витрати сторін та їх представників,  що пов'язані з  явкою
  до суду;
   
       4) витрати,  пов'язані  із залученням свідків,  спеціалістів,
  перекладачів та проведенням судових експертиз;
   
       5) витрати,  пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем
  їх  знаходження  та  вчиненням інших дій,  необхідних для розгляду
  справи;
   
       6)  витрати,  пов'язані  з публікацією в пресі оголошення про
  виклик  відповідача.

  Оскільки розмір і види судових витрат не завжди можна пербачити, бажано вказувати саме таку позовну вимогу.

  0   Спам