До  Окружного адміністративного  суду м. Харкова

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3

 

Позивач:  Особа 1                 

індекс, адреса:____________

    засоби звязку : ___________

електрона пошта:_________ 

 

Відповідач: (назва органу державної влади, посада, ПІП)

адреса: (органу державної влади)

 

 

Позовна заява про скасування рішення МОЗ України на заборону вступу до «інтернатури»

         Я, Особа 1, громадянин Сирії законність перебування на території України підтверджується «постійною посвідкою на проживання на території України»,  виданою УГІРФО ГУМВС України в Харківській області,    у 20--- році закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа», про що засвідчує диплом про закінчення університету (додаток 1).

         Після закінчення університету виявив бажання продовжити навчання в «інтернатурі», 03.12.2---- року МОЗ України мені було надано дозвіл на здійснення медичної практики на території України № ------------ (додаток 2). 20. 06. 20-- року мені надійшла відповідь від МОЗ України про відмову в прийнятті до «інтернатури» (додаток 3). Відмову я вважаю безпідставною, та не обґрунтованою.

Відповідно до ч.1 ст. 55 Конституції України:

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 3 ЗУ « про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»:

Іноземці та особи  без  громадянства,  які  перебувають  в Україні на законних підставах,  користуються тими самими правами і  свободами,  а також несуть такі самі  обов'язки,  як  і  громадяни  України,  за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Відповідно до ч.2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України:

До  адміністративних  судів можуть бути оскаржені будь-які рішення,  дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків,   коли   щодо   таких   рішень,   дій  чи  бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено  інший порядок судового провадження.

Відповідно до ч.1, 6 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України:

ч.1. Кожна  особа  має  право  в  порядку,  встановленому  цим Кодексом,  звернутися до адміністративного суду,  якщо вважає,  що рішенням,  дією  чи  бездіяльністю  суб'єкта  владних  повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

ч.6.  Іноземці,  особи без  громадянства  та  іноземні  юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 18 КАСУ:

ч.2. Окружним  адміністративним судам підсудні адміністративні справи:

п.1. однією  зі  сторін  в яких є орган державної влади, інший державний  орган,  орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада,  Київська,  Севастопольська  міська  рада,  їх  посадова  чи службова  особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ   щодо  їх  рішень,  дій  чи  бездіяльності  у  справах  про адміністративні   проступки   та   справ,  які  підсудні  місцевим загальним судам як адміністративним судам;

Відповідно до ч. 2 ст. 19 КАСУ:

Адміністративні  справи  з  приводу  оскарження  правових актів індивідуальної дії,  а також дій чи бездіяльності  суб'єктів владних  повноважень,  які  прийняті (вчинені,  допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за  вибором  позивача  адміністративним  судом за зареєстрованим у встановленому  законом  порядку  місцем  проживання  (перебування, знаходження)  цієї  особи-позивача,  або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача,  крім  випадків,  передбачених  цим Кодексом.  Якщо  така  особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні,  тоді справу вирішує адміністративний  суд за місцезнаходженням відповідача.

 

На підставі ст.ст.ч.1. 55 Конституції України, ч.1 ст. 3 ЗУ « Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та керуючись  ч.2 ст.2, ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст. 18, ч.2 ст. 19, ст. 106 КАСУ,-

прошу:

1.      Розглянути мою позовну заяву в порядку та термін встановлений  Кодексом     про адміністративне судочинство.

2.      Скасувати рішення про заборону вступу до «інтернатури».

3.      Дозволити мені вступ до «інтернатури» .

Додатки:

1.      Диплом про закінчення Харківського національного медичного університету.

2.      Дозвіл на здійснення медичної практики на території України № ---------------.

3.      Відмова в прийняті до «інтернатури».

4.      Квитанція про сплату судового збору

 

(Дата)                                                                                         (Підпис)

« _____» «червня» 2013 року                                                    


Автор консультації: Барашков Дмитро Миколайович
Дата надання консультації: 17.09.2013
Кількість переглядів: 2178
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: дії, оскарження, індивідуальної, акта

Коментарів нема