Зміна шлюбного віку жінки

На  сьогоднішній день відбулися зміни у Сімейному Кодексі України. Тепер жінки можуть одружуватися з 18 років. Прийняття таких змін має законний і обґрунтований характер. Відповідно до ст.1  Конвенції ООН «Про права дитини» дитиною є кожна особа, яка не досягла 18-річного віку. Шлюби до 18 років не відповідають ще одній Конвенції «Про згоду на вступ у шлюб, мінімальний шлюбний вік і реєстрацію шлюбів», де зазначено, що шлюб мають брати соціально зрілі особи.

Крім того, відповідно до ст.23 СК України за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Раніше цю заяву можна було подати при досягненні 14 років.Як на мою думку,зміна законодавства у зазначеній статті є недоцільною.

Натомість ЦК надає можливість зареєструвати шлюб в ранньому віці,а саме ст.34, яка передбачає, у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається. Право на шлюб може бути надано за рішенням суду на підставі заяви особи, яка досягла 16 років, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Згідно з ч.3 ст.234 ЦПК у порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.

За розгляд заяви у справах окремого провадження судовий збір становить 0,1 розміру мінімальної  заробітної плати. Натомість за розгляд заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш  як три роки, а також заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності судовий збір не справляється.

Справа про надання права на шлюб не може бути передана на розгляд  третейського суду і не може бути закрита у зв’язку з укладенням мирової угоди.

  Московський районний суд м. Харкова

Заявник:Особа_1,

яка проживає за адресою:

______________________ ,

номер засобу зв’язку:__________

 

Заінтересовані особи:

Московський відділ державної

реєстрації актів цивільного стану

реєстраційної служби

Харківського міського

управління юстиції

Особа_2,

який проживає за адресою

_________

номер засобу зв’язку:_______

 

Особа_3,

яка проживає за адресою:

________,

номер засобу зв’язку: ______


 

Заява

про надання права на шлюб

Обставини,що стали причиною мого звернення наступні:

Я,Особа_1, народилася  01 березня 1998 року в м.Харкові. На даний час я ще не досягла  повноліття. У 2013 році я познайомилася Особа_2, 10.02.1995 року народження. Між мною та Особа_2 склалися дуже теплі і щирі стосунки, ми маємо взаємні міцні почуття любові та поважаємо  один  одного. Тому я маю намір зареєструвати шлюб з громадянином Особою_2.

Коли ж я звернулась до ВРАЦС Харківського міського управління юстиції, щоб подати заяву про реєстрацію шлюбу. У  прийомі заяви та реєстрації шлюбу нам було відмовлено у зв’язку з тим, що я не досягла шлюбного віку. На момент звернення мені виповнилося 16 років.

Визнання  права на укладення шлюбу  для  мене  є необхідним і відповідає моїм інтересам, оскільки на даний час я вже  вагітна  терміном 28-29 тижнів, що підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії ЦРЛ №_ , а тому  мені необхідно  терміново зареєструвати  шлюб до народження дитини.  Мої батьки, Особа_3 та Особа_4,  та батьки Особа_2, Особа_5 та Особа_6,  не заперечують проти укладення мною шлюбу із Особа_2.

Особа_2 працює, забезпечує та зможе забезпечити в майбутньому нашу  сім’ю матеріально.

Реєстрація шлюбу з  Особа_2  відповідає моїм інтересам, ми кохаємо один одного та обидва зацікавлені в народженні дитини та реєстрації шлюбу.

Свої вимоги обґрунтовую наступним:

Згідно з ст. 22 СК України шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.

Відповідно до ст.23 СК України за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

 Керуючись ч.3 ст. 234, ст.235 ЦПК України,-

ПРОШУ:

-надати мені,Особа_1, право на укладення шлюбу із Особа_2

-зобов’язати  Московський відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції зареєструвати шлюб мене з Особа_2.

 Додатки:

 1. копії паспорта  Особа_1

 2.копія довідки з місця проживання

 3. копія довідки ЦРЛ №____( лікаря про вагітність)

 4. квитанція про сплату судового збору.

5.копія довідки з місця роботи Особа_2

 5. копія заяви (3 екземпляри)

Заява викладена на 3 (трьох) аркушах.
 

Дата                                                                                 Підпис

 

 


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 20.10.2014
Кількість переглядів: 3800
Адреса електоронної пошти не вказана
Надрукована версія в ЗМІ: перейти


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема