Студентка 1-ї групи 4-го курсу факультету підготовки кадрів до системи Пенсійного фонду України.

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

 

Персональна сторінка:

Консультант Андрущенко Ганна

 

 

 

 

Публікації

Тези наукових доповідей:

1) Щодо проблемних аспектів розірвання трудового договору з підстав втрати довір’я // "Проблемні питання практичного застосування трудового права та права соціального забезпечення в України" - Харків -2013

2) Органи самоорганізації населення як форма участі громадян в управлінні місцевими справами //  V ВУЗІВСЬКА науково-практична конференція студентів – Харків – 2013.

3) Деякі міркування щодо редагування основної санкції частини 2 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Х Міжнародна науково-практична конференція  "Наука, економіка і техніка: інноваційний погляд" - Харків - 2014

4) Legal clinic as private security agency// ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Недержавний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми порівняльно-правового регулювання" - Харків - 2014

5) Участь громадських формувань в охороні громадського порядку як засіб забезпечення належного рівня безпеки у суспільстві// Регіональний круглий стіл "Проблеми охорони громадського порядку" - Харків – 2014

6) Деякі проблеми здійснення права на спадкування за Цивільним кодексом України // ІІІ всеукраїнська науково-теоретична конференція "Теорія та практика сучасної юриспруденції" - Харків - 2014

7) Практична діяльність консультантів юридичної клініки як спосіб формування морально-правових цінностей майбутніх юристів // І Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми і перспективи безоплатної правової допомоги в Україні" - Харків - 2015

8) Інформація з обмеженим доступом як засіб забезпечення інформаційної безпеки в державі // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти" - Харків "Плеяда" - 2015

9) Проблема співвідношення назви та диспозиції статті 200 Кримінального кодексу України // ІІІ Регіональна науково-практична конференція  "Актуальні проблеми юридичної науки та практики" - Харків - 2015

10) Проблема відмежування поняття ліцензії, як дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності та інших документів з ідентичною назвою // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства" - Харків "Право" - 2015


Автор публікації: Андрущенко Ганна


Коментарів нема